نوبت دهی آنلاین بیمارستان رضوی

قوانین و مقررات

 

توجه داشته باشید که ممکن است تعدادی از افراد همزمان اقدام به وقت گیری آنلاین برای همان پزشک و همان زمانی را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را دارید. در اینصورت نوبت به اولین کسی می رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقیه باید وقت دیگری را انتخاب کنند.

 

در صورتیکه در زمان مهلت پرداخت بانک، عملیات بانکی را به انجام نرسانید، نوبت شما آزاد شده و در اختیار اشخاص دیگر قرار می گیرد.

 

در انتخاب تخصص پزشک دقت کافی داشته باشید و برای بیماری های مشابه از تخصص مربوطه استفاده کنید.

قوانین را مطالعه نموده و آنها را می پذیرم.

کد ملی خود را وارد کنید:

مشخصات بیمار:

کد ملی:
کد بیمار
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
شماره موبایل
جنسیت
بیمه
شماره پرونده بیمه
به کدام تخصص نیاز دارید؟
پزشک خود را انتخاب کنید
تاریخ مراجعه را مشخص کنید
پیش فاکتور

تاریخ: پنجشنبه 09 بهمن 1399
سرویس دهنده: بیمارستان رضوی
مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم
98-51-3666-8888+
سرویس گیرنده:

خدمت مبلغ
ریال
مجموع: ریال
طریقه پرداخت آنلاین